spiritualitate-mdm-frumusete

Frumusetea-si-Puterea-Sferei-Interioare-si-a-Trupului-Fizic

Ce este cu adevarat Spiritualitatea


Subscribe to get access

Spiritualitatea este ceea ce oglindește inteligența sufletului, imaterial, (invizibil pentru majoritatea), privitor la insușirea a ceea ce este ideal. Și se referă la cele două forțe opuse spiritual, care au fost create de un singur Auntotputernic, ce un, s-a separat de bine, urmat de mulți alți și care sau înmulțit. ( De altfel ca oricare dorim mai mulți de ai noșți). Folosind puterea de auto apărare și ce era destinată unui echilibru, pentru cucerire și a aderat la ceea ce nu i se cuvenea la acel timp chiar aproapelui sau ce-l iubea si i se acorda incredere. Mulți sunt și în prezent asemenea. Rîmnesc la puterea energetică, intelectuală sau materială a aproapelui său,( ca prieten, cunoscuti,… chiar in familie, neam,… etc și nu vor să intelegă că nici odată nu va putea fi în același timp ca ce-i ce îi invidiază și lăcomesc la ce nu este al lor, pentru că nu sunt de același nivel chiar daca sunt de aceeas rasă de entitate, așa cum nici degetele nu sunt la fel ) .

Tot ce este viu ce se află sub influența acestestor forțe care sunt: o forță energetică rea și o forță energetică bună. Forță energetică inspăimintatore, (de culori întunecate > noroc că nu le pot vede oricine) și forță energetică ce dă senzați bune, ( culori luminoase și plăcute), (ca culoare este referitor la suflet-spirit). Care se referă la la faptul de a perceda (produce) o judecată nouă atunci când devii spiritual/ă, care rezultă din alte judecăți cu informații referitoare la subiect și al cărei adevăr depinde de adevărul judecăților date. Aceste forțe opuse multidimensionale amintește sufletului din trupul omului și îl face să conștientizeze cine și de unde este și de ce este întrupat și de ce aici pe aceasta Planeta și de ce ca ființă umană. Cei ce nu sunt informați din copilărie, de genul sufletului și starea să spirituală care o are orice ființă umană, trebuie să citească foarte multe cărți, ce furnizează informațîi cu un rezumat și o bună perspectivă asupra vieții, cu care se identifică ( ca Entitate/Constiinta ) ca spirit, ceea ce aceest lucru este foarte important.

Chiar dacă toate adevărurile spuse de străbuni noștri, mai cu teamă, pină în prezent au fost începute de multi și concepue și fost considerate ca blasfemii, oamenii si orice este viu, posedă calitatea de cocreatori și mulți dintre ei nu știu și nici nu sesisează, că au această putere interioară si legatură. Și ca ființă umană este concentrată pe iluzie materială ce-o ține deconectată de acestea. Firește că Materialu este necesar pe această Planetă. Însă cu milenii în urmă chiar și mai mult, mulți dintre care preferau o experiență umană (așa cum omul preferă o facultate sau o aventură de genul la care aspiră) și se întrupau, comunicau interplanetar, intergalactic, interuniverse/verse, energetic și telepatic făceau călători în Univers și multe alte….(Nu. Nu aberz, crede-ți ce veți, dar așa este ce vă sciu aici. Dar acestea sunt alte teme/subiecte, la care o să le atingem în următoarele, deoarece, sunt ființe umane care pot fi pentru citeva minute în 2 sau mai multe locuri.)

Toți de mici copii, trebuie să creadă și să fie determinați de această credință, ,, sunt și cred că sunt creator, al drumului ce trebuie să-l parcurg în această viață întrupată, în trup de om “. Ca ființă umană, venită pentru evoluția sa, in preajma si in fața ispitelor ce presupun, studiul experimentării și exersării , celei mai înalte puteri, ce se află în ființa umană, ce formează principiile omului, cu Universul său și și în cel care trăiește, avându-l pe Creator. Ceea ce insist și îi rog să creadă că există. Implicit, ce este Spiritualitatea ce determină starea a gîndirii sale, o reprezentată de energia interioară și exterioară a trupului uman de alb și negru, a structuri omului ( nu a entități>rețineți, că este o mare diferență) ce analizează și determină etapele vieți ( copilăriei, adolescenței, maturități și bătrîneți) cu tot ce se află dincolo de conștiințele omului prezent și nivelul dimensiolanl a orcărei ființe de pe această Planetă, concomitent în legătura sa propie cu o forță care este mai presus de forțele și legile naturii ( forță din care povine ) și conștiență, ce se manifestă, care depășește, puterea fizică, a ființei umane. Energia Pământului (din cerurile sale) și energia de lumina Primordiala, dăruită și creată din Dumnezei cerurilor de lumină, provenită. Acestea sunt genuri de energi, și ispita exterioară, a altor entități întrupate, sau neintrupate, venite din alte Galaxi, Planete,.. și bineînțeles și ele pe categoriile lor de ceruri. Să știe că în sinea sa, (în trupul uman), oameni posedă facultăți independențe de organizmul uman, însă când o ființă, care nu crede în nimic, ajunge un nimic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: